Системний аналіз інформаційної технології оцінювання якості освіти вищого навчального закладу

Дата
2016
Автори
Савкова Валентина Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації запропоновані та досліджені нові методи обробки експертної інформації. Вперше розроблено математичну модель оцінювання організації і проведення НВП у ВНЗ, сутність якої полягає в представленні НВП у ВНЗ з’єднаних між собою блоків системи за допомогою динамічних ланок з відповідними передавальними функціями і параметрами. Відрізняється від існуючих тим, що дана математична модель представлена з застосуванням методу простору станів. Дозволяє визначати значення змінної на виході кожного структурного елементу математичної моделі для оцінювання відповідності характеристик перехідного процесу щодо організації і проведення НВП у ВНЗ. Вперше розроблено метод оцінювання якості організації і проведення НВП у ВНЗ. Сутність методу полягає в побудові еталонних функцій приналежності показників, що впливають на ЯО ВНЗ за допомогою яких здійснюється оцінювання реального рівня відповідності кожного з показників до еталонних та вибору альтернатив для формування управлінських впливів. Метод відрізняється від існуючих тим, що дозволяє здійснити аналіз невідповідності параметрів організації і проведення НВП у ВНЗ, визначити необхідні параметри коригування для забезпечення рівня ЯО ВНЗ не нижче заданого. Це в цілому дозволяє оцінити отримані результати щодо прийняття альтернативних рішень на основі інтелектуалізації процесів формування управлінських впливів. Вперше запропоновано методику оцінювання рівня ЯО ВНЗ на основі системного аналізу інформаційної технології. Сутність методики полягає в використанні і узгодженні розробленої математичної моделі і методу оцінювання якості організації і проведення НВП у ВНЗ для забезпечення рівня ЯО ВНЗ не нижче заданого. Вона відрізняється від існуючих можливістю проведення всебічного контролю рівня ЯО ВНЗ і інтелектуалізацією процесу формування управлінських впливів. Розроблена математична модель, метод і методика орієнтовані на автоматизацію процесу оцінювання ЯО ВНЗ, а також для підвищення оперативного та адекватного оцінювання якості організації і проведення НВП у ВНЗ з метою формування управлінських впливів для їх коригування за допомогою системного аналізу інформаційних технологій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 124 Системний аналіз
Бібліографічний опис
Савкова В. П. Системний аналіз інформаційної технології оцінювання якості освіти вищого навчального закладу : дис. ... канд. техн.наук : 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Савкова Валентина Павлівна. - Київ, 2016. – 212 с.
Зібрання