Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права

Дата
2016
Автори
Іванець Іван Петрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних основ процедури виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини та конкретизації процедури розгляду таких справ у відповідності до положень Європейської конвенції та узагальнено проблеми застосування практики Європейського суду в Україні та іноземних державах. У роботі досліджена правова природа Європейського суду, його завдання, компетенція, форми і методи діяльності; досліджено механізми контролю за виконанням рішення Суду та виконання цих рішень на міжнародному та національному рівнях; проаналізовано вплив рішень Європейського суду на правову систему держави; сформульовано пропозиції щодо подальшого вдосконалення законодавства України та оптимізації діяльності органів державної влади в аспекті виконання рішень та застосування практики Європейського суду.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Іванець І. П. Правові проблеми виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного права : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Іванець Іван Петрович. - Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання