Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу

Дата
2016
Автори
Маслова Світлана Яківна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, практичному розробленню та експериментальній перевірці методики навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу. У роботі cхарактеризовано особливості професійної іншомовної діяльності фахівців виноробної галузі і відповідно структуровано зміст навчання майбутніх виноробів для формування в них професійної англомовної комунікативної компетентності. Визначено й схарактеризовано сутність умінь ведення ділового письмового листування та монологу-презентації англійською мовою як основи англомовної комунікативної компетентності майбутніх виноробів. У дисертації обґрунтовано основні методологічні підходи і принципи навчання як концептуальну основу методики навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів. Розроблено модель процесу навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу та відповідну їй систему вправ. Експериментально перевірено ефективність авторської методики та розроблено методичні рекомендації щодо навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу. Ключові слова: контекстно-інтегрований підхід, система вправ, майбутні винороби, модель процесу навчання, вміння ділового письмового листування, монолог-презентація, професійно орієнтоване спілкування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Маслова С. Я. Методика навчання англомовного професійно орієнтованого спілкування майбутніх виноробів на засадах контекстно-інтегрованого підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 теорія та методика навчання (германські мови) / Маслова Світлана Яківна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання