Вплив хронічного опромінення на ґрунтові мікроміцети Зони відчуження Чорнобильської АЕС

Дата
2016
Автори
Тугай Андрій Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена вивченню віддалених наслідків дії хронічного опромінення на пострадіаційні генерації мікроміцетів, отримані в модельних умовах, які імітують рівні забруднення ґрунту Зони відчуження ЧАЕС. Встановлено, що сумарна поглинута доза 18 Гр при хронічному іонізуючому опроміненні упродовж 3 місяців не впливає на виживаність досліджених мікроміцетів, тобто свідчить про їх толерантність та є джерелом малих доз для них. Показано, що збільшення швидкості радіального росту більш виражене у пострадіаційних генерацій контрольних штамів, а зростання активності антиоксидантних ферментів у пострадіаційних генераціях штамів з радіоадаптивними властивостями. Виявлена C. cladosporioides переводити радіонукліди, які входять до складу паливних частинок з високою активністю 241Am, у біологічно доступну форму та накопичувати їх у біомасі мікроміцета.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Тугай А. В. Вплив хронічного опромінення на ґрунтові мікроміцети Зони відчуження Чорнобильської АЕС : автореф. дис. ...канд. біол. наук : 03.00.01 – радіобіологія / Тугай Андрій Васильович. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання