Біологічний вплив волокнистих токсикантів різної хімічної природи на курячі ембріони

Дата
2017
Автори
Зінабадінова Сабріє Серверівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації представлено огляд біологічних ефектів волокнистих матеріалів різної хімічної природи. Виявлено морфологічні ознаки шкідливого впливу хризотилу (агрегація формених елементів крові, внутрішньосудинний гемоліз еритроцитів, набряки інтерстицію, білкові та жирові дистрофії гепатоцитів, утворення кальцифікатів у просвіті ниркових канальців). Амфібол спровокував дегенеративні та некротичні зміни в кардіоміоцитах, хондроцитах, гепатоцитах, гліальних клітинах; призводив до руйнування стінок кровоносних судин, спричиняв крововиливи в тканинах ембріонів. Більші за розміром кластери нановолокон виявились найбільш небезпечними для біологічних систем. Задокументовані вакуолізації клітин, ядерний поліморфізм з конденсацією хроматину, руйнації ядер (каріорексис). Ключові слова: хризотиловий азбест, амфіболовий азбест, вуглецеві нановолокна, біологічні ефекти, біосумісність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Зінабадінова С. С. Ідентифікація вірусу репродуктивного та респіраторного синдрому свиней в Україні на основі вивчення його молекулярно-біологічних особливостей : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 цитологія, клітинна біологія, гістологія / Зінабадінова Сабріє Серверівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання