Вплив життєвого сценарію студентів на їхню емоційну сферу

Дата
2022
Автори
Сатирь Валерія Леонідівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі зіставлялися: проєкції на життєвий сценарій (переможець / Не-переможець / перетворювач) і емоційні бар'єри в спілкуванні (невміння керувати емоціями, дозувати їх / неадекватне прояв емоцій / негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій / домінування негативних емоцій / небажання зближуватися з людьми на емоційній основі). Проведено теоретичний аналіз концепцій життєвого сценарію особистості різних авторів. В результаті проведеного дослідження гіпотеза про те, що наявність несвідомого орієнтира на життєвий сценарій «Не-переможець» проявляється у виникненні емоційних бар'єрів при спілкуванні з іншими людьми, підтвердилася. Використовуючи метод казкотерапії, були виявлені проєкції життєвого сценарію у тридцяти студентів університету. А також, за допомогою методики діагностування емоційних бар'єрів у спілкуванні, визначили про загальні труднощі в цій сфері. Дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про те, що наявність несвідомого орієнтира на життєвий сценарій «Не-переможець» проявляється в емоційних бар'єри при спілкуванні з іншими людьми тому відповідність відзначається в 66% від кількості респондентів з даної проєкцією. Узагальнивши одержані результати проведеного дослідження, необхідно зазначити, що респонденти, які мають проєкції на життєвий сценарій «Не переможець» діють не найоптимальнішим способом в міжособистісному спілкуванні. Відсутність правильного обмеження інтенсивності та включення емоцій в міжособистісному спілкуванні тлумачиться як неповага до опонента, а саме переходить в площину моральних оцінок. Найбільш ефективним варіантом є розуміння здобувачами освіти свого сценарію, що дозволить таким студентам самостійо вибудовувати свою поведінку, вибирати з більшого числа варіантів, ніж передбачає їх сценарій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Сатирь В. Л. Вплив життєвого сценарію студентів на їхню емоційну сферу : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 053 Психологія / Сатирь Валерія Леонідівна. - Київ, 2022. – 62 с.