Значущість теорії соціальних систем для становлення філософії соціальної комунікації

Дата
2017
Автори
Джалілова Олександра Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційне дослідження представляє філософську реконструкцію обґрунтування теорії соціальних систем як методології пізнання соціальної комунікації, який був запропонований німецьким соціологом Нікласом Луманом. Показано, що соціальну комунікацію, не лише за Луманом, але і в цілому у сучасній системній теорії перестали розглядати як самоочевидне явище, натомість як результат складних операцій, базованих на інформації, яку передають в повідомленні (або не досягають успіху у трансляції), яку розуміють (або не розуміють) і яку сприймають (або не сприймають). В актах відбору, повідомлення, розуміння інформації у комунікації відбувається низка селекцій, кожна з яких є продовженням попередньої і передумовою подальшої комунікативної операції. Проаналізовано, що ускладнивши і розширивши концептуальне розуміння поняття соціальної комунікації, Луман надав аргументи для формування філософського розуміння функціональної неоднозначності ролі людини в суспільстві: з одного боку, дії людини редукуються до складової соціальної комунікації при функціонуванні соціальних систем, з іншого ж боку, дослідник відзначає надзвичайну складність людини як системи особистості, кажучи про те, що навіть самореферентна соціальна система поступається їй за функціональною складністю. Люди як цілісності є особистостями, а не складовими суспільства як комунікативної реальності, вони належать до зовнішнього світу соціальної комунікації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Джалілова О. М. Значущість теорії соціальних систем для становлення філософії соціальної комунікації : автореф. дис. ...канд. філос. наук : 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії : Джалілова Олександра Миколаївна. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання