Системи та методи візуалізації фізичних розрахунків на прикладі дисперсії прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал

Дата
2022
Автори
Балим Денис
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено програму з текстовим редактором та інтерпретатором для побудови графіків. Ця програма має достатньо функцій для візуалізації дисперсійного відношення прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал. Написано програму в системі Wolfram mathematica для візуалізації дисперсійного відношення прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал та порівняно з розробленим інтерпретатором для побудови графіків. Розроблений інтерпретатор більше підходить для швидкої побудови графіків. Для складних задач краще використовувати Wolfram mathematica.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Балим Д. Системи та методи візуалізації фізичних розрахунків на прикладі дисперсії прямих об’ємних магнітостатичних хвиль в структурі метал-діелектрик-ферит-діелектрик-метал : дипломна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Денис Балим. - Київ, 2022. - 41 с.