Оптичні методи дослідження взаємодій в біонаносистемах

Дата
2022
Автори
Диба Василь Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено спектри поглинання препаратів наночастинок з біооб’єктами у видимому діапазоні. Взаємодія наночастинок з біомолекулами та біооб’єктами широко використовується в біоелектроніці, наприклад, у біосенсориці. У роботі досліджено зміни оптичних властивостей (спектрів поглинання) наночастинок з бактеріями Bacillus clausii. Теоретично показано, що адсорбція наночастинок на бактеріях призводить до зміни плазмонних властивостей наночастинок і повинна призводити до зміни спектрів поглинання цих рідких біонаносистем з часом. Експериментально було помічено, що дійсно інтенсивність поглинання світла на піку наночастинок з часом стає менш інтенсивною, поглинання бактерій також зменшується залежно від концентрації доданих наночастинок. Ці явища вказують на адсорбцію наночастинок бактеріями та пригнічення росту бактерій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 105 Прикладна фізика та наноматеріали
Бібліографічний опис
Диба В. І. Оптичні методи дослідження взаємодій в біонаносистемах : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 105 Прикладна фізика та наноматеріали / Диба Василь Ігорович. - Київ, 2022. - 26 с.