Вплив пандемії COVID-19 на репродуктивну працю у сім’ях креативного класу м. Києва

Дата
2022
Автори
Форостяна Анастасія Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню впливу па-ндемії COVID-19 на репродуктивну працю у сім’ях креативного класу міста Києва. У роботі здійснено теоретичне узагальнення концепту креативного класу, проблематики репродуктивної праці, розглянуто історичні форми і моделі ма-теринства. На основі міжнародних та українських прикладних досліджень з’ясовано вектор досліджень креативного класу, охарактеризовано ступінь ви-вченості розподілу репродуктивної праці до і під час пандемії COVID-19. Ви-значено сутність понять: «креативний клас», «постматеріальні цінності», «продуктивна і репродуктивна праці», «шлюбно-сімейні установки». Обґрун-товано необхідність врахування класового виміру у дослідженнях ставлень і практик у розрізі репродуктивної праці. Здійснено емпіричне специфіковане дослідження щодо впливу пандемії і відповідних карантинних обмежень на розподіл репродуктивної праці у сім’ях представників і представниць креати-вного класу міста Києва. Ключові слова: креативний клас, сім’я, репродуктивна праця, пандемія COVID-19.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Форостяна А. П. Вплив пандемії COVID-19 на репродуктивну працю у сім’ях креативного класу м. Києва : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Форостяна Анастасія Павлівна. - Київ, 2023. - 85 с.