Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу

Дата
2021
Автори
Бєляєва Аляксандра Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена визначенню цитогенетичних та морфофункціональних характеристик стовбурових клітин, отриманих із кісткового мозку, кровi тварин та жирової тканини людини за дії кандесартану цилексетилу, кандесартану та ресвератролу. Було виявлено, що антагоністи рецепторів ангіотензину II кандесартану цилексетил і кандесартан, як PPARs-регулятори, здатні стимулювати збільшення числа ендотеліальних клітин-попередників in vitro і in vivo, однак ці речовини є цитотоксичними. Використання ресвератролу (PPARs- і HDAC-регулятора) збільшувало кількість ендотеліальних клітин-попередників in vitro і in vivo і було безпечним для клітин. Застосування кандесартану цилексетилу/кандесартану в комбінації з природним антиоксидантом ресвератролом збільшувало кількість ендотеліальних клітин-попередників in vitro і in vivo. Спільне застосування кандесартану цилексетилу/кандесартану і ресвератролу дозволяє знизити дозування перших речовин і знизити їх побічні ефекти на клітини і організм. Дослідження цитофлуориметричних параметрів клітин, таких як розподіл клітин за стадіями клітинного циклу, кількість апоптичних клітин і клітин з мікроядрами, число циркулюючих ендотеліальних клітин-попередників, продемонструвало можливість комплексного підходу до оцінки ефективності та безпеки дії речовин і їх комбінацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Бєляєва А. В. Цитогенетичні та морфофункціональні характеристики стовбурових клітин за дії кандесартану цилексетилу та ресвератролу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бєляєва Аляксандра Вікторівна. - Київ, 2021. - 20 с.
Зібрання