Дослідження антивірусних властивостей срібних наночастинок на прикладі вірусу Епштейна-Барра

Дата
2022
Автори
Тимченко Анастасія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено 4 типи наночастинок срібла, які відрізняються умовами синтезу. Дослідження наночастинок проводились з їх розведенням від початкової концентрації. Метою дослідженнь було виявлення або спростування противірусної дії на прикладі вірусу Епштейна-Барра. Зроблено припущення про механізм противірусної дії срібних наночастинок виходячи з результатів експериментів : real-time qPCR. Також додатково були проведені експерименти щодо життєздатності клітин та цитотоксичності при тих же розведеннях наночастинок. Найбільше відсоткове зниження вірусної ДНК (73,42%) спостерігалось при тисячократному розведенні. При цьому, серед деяких наночастинок і при деяких ровзеденнях спостерігалось і відсоткове збільшення вірусної ДНК. В подальшому в роботі робиться припущення щодо причин виникненнян таких ефектів. Отримані результати можуть бути використані для подальших дослідженнь наночастинок в області вірусології та мікробіології, а також в перспективі розробки новітніх антивірусних засобів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
16 Хімічна інженерія та біоінженерія , 162 Біотехнології та біоінженерія
Бібліографічний опис
Тимченко А. В. Дослідження антивірусних властивостей срібних наночастинок на прикладі вірусу Епштейна-Барра : випускна кваліфікаційна робота магістра : 162 Біотехнології та біоінженерія / Тимченко Анастасія Володимирівна. - Київ, 2022. - 42 с.