Зв’язок тривлжно-фобічних станів з порушення взаємостосунків підлітків

Дата
2022
Автори
Крисовата Тетяна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі визначено, що тривожно-фобічні розлади це складні психо емоційні стани, які супроводжуються низкою симптомів. Тривожні розлади зумовлені хронічними емоційними перевантаженнями (стресами) різного генезу (соціогенного, психогенного, біогенного) внаслідок чутливості людини. За своїм походженням та утворенням вони є досить складними та важко діагностуються. Причинами тривожно-фобічних розладів сучасної особистості слугують: поширеність депресії та тривоги, соматичні скарги, наявність тривоги та суб’єктивно знижена працездатність, погіршення самопочуття та наявність депресії. Доведено, що прояви тривожно-фобічних розладів в останні роки розвиваються дедалі інтенсивніше. До найбільш поширених факторів розвитку психоемоційного стресу на фоні тривожно-фобічних розладів відносимо типові проблеми, які трапляються із підлітками в шкільному освітньому середовищі, яке, у свою чергу, складає основну сферу життєдіяльності людини, а саме: високий рівень особистісної тривожності, невідповідність побудови розкладів уроків гігієнічним вимогам, нервово-психічні напруження під час складання іспитів, неврахування типологічних особливостей вищої нервової діяльності школярів педагогами, надмірна інформаційна перенасиченість предметів, ускладненість навчальних програм. Все це негативно відображається на взаємостосунках школярів в підлітковому віці. Тривожність та стрес підлітка часто заважає нормальному життю і часто стає причиною розриву соціальних зв’язків з оточуючими, негативно впливає на формування комунікативних умінь.Одним із найпоширеніших проявів тривожності та стресу у підлітків є апатія, млявість, безініціативність. Саме внутрішній конфлікт, протиріччя бажань дитини, коли одне її сильне бажання суперечить іншому, одна потреба змішується з іншою, є причиною стресу та тривоги. Але щоб страх виник як риса особистості, підліток повинен накопичити купу невдалих, неадекватних способів подолання страху, серед яких і невміння спілкуватись із протилежною статтю. Стосунки з однолітками займають центральне місце в житті підлітка і значною мірою визначають його поведінку та діяльність. Для підлітка важливо не тільки бути з однолітками, але мати серед них певний статус, який його задовольняє. Для одних це намагання може виражатися бажанням зайняти позицію лідера в групі, для інших – бути визнаним, улюбленим другом або недоторканним авторитетом в якійсь справі, але в будь-якому випадку це головний мотив для поведінка школярів у загальноосвітній школі. Тривожність є наслідком підліткової кризи, яка проявляється по-різному і дезорганізує особистість підлітка, впливає на всі сторони його життя. Отже, саме взаємоспілкування з однолітками істотно впливає на становлення особистості підлітка, поліпшення його емоційного та психічного. У ході дослідження, вдалось встановити, що причини тривожно-фобічних станів зумовлені дією макросоціальних чинників та мікросоціальних факторів. При цьому провідну роль відіграють: тривога, проблеми у сім’ї, родинні, відсутність нормального безконфліктного спілкування з батьками, невміння спілкуватись та дотримуватись культури спілкування, негативний вплив стресу тощо. Як результат усі розглянуті та проаналізовані фактори перебувають у тісній взаємозалежності та здійснюють взаємовплив один на одного та при своєму високому рівні розвитку впливають на розвиток стійких тривожно-фобічних станів. Визначено, що профілактика тривожних розладів базується на довірчих сімейних стосунках, правильних методах виховання, заснованих на любові та повазі, без гіперопіки та авторитаризму. Важливо проявляти щирість і відкритість у спілкуванні, ділитися власним позитивним досвідом у подоланні невпевненості та страхів. У складних ситуаціях необхідно підтримати при невдачах, проаналізувати отриманий досвід і навчити дитину робити висновки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Крисовата Т.І. Зв’язок тривожно-фобічних станів з порушення взаємостосунків підлітків : дипломна робота … магістр : 053 Психологія / Крисовата Тетяна Іванівна. - Київ, 2022. – 115 с