Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля

Дата
2017
Автори
Шудляк Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі на основі матеріалів власних польових досліджень автора, вивчення широкого кола літератури та джерел, досліджується роль святинь та святих місць в духовній культурі українців історико-етнографічного регіону Поділля у ХХ – на поч. ХХІ століть. Основна увага приділена сучасним віруванням та уявленням про предмет дослідження серед населення на вказаній території. Конкретні історичні обставини по різному впливали на релігійність народу та його відображення у фольклорі, який описує різні сакральні локуси. У ході дослідження автором було введено до наукового обігу нові джерела, сформовані при проведені польових досліджень; на основі зібраних матеріалів визначено різницю між поняттями «святиня» та «святе місце», уточнено визначення вказаних термінів; сформовано та обґрунтовано критерії сакралізації простору та об’єктів у ньому. Визначено, що для віруючої людини святість певного об’єкту визначається в першу чергу через його відповідність певним візуальним уявленням про святі місця. Саме цим пояснюється різноманітність типів об’єктів, які опитані респонденти віднесли до категорії сакрального.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Шудляк Н. О. Святині та святі місця в духовній культурі українців Поділля : автореф. дис. ...канд. іст. наук : 07.00.05 - етнологія / Шудляк Наталія Олександрівна. - Київ, 2017. – 19 с.
Зібрання