Кількісна характеристика кислотності ієрархічних цеолітів методом потенціометричного титрування

Дата
2022
Автори
Лозовицька Ольга Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі оптимізовано методику потенціометричного титрування кислотність для визначення кислотності ієрархічних цеолітних матеріалів. Для ієрархічних Al-, Ga- та B- силікатних цеолітів структурних типів MOR, BEA, MFI та MTW з морфологією нанопластинок, наностержнів та наночастинок було визначено розподіл кислотних центрів за силою та концентрацією за методом Грана. Показано, що сила та концентрація кислотних центрів в таких матеріалах визначається природою ізоморфно заміщеного катіону та морфологією нанокристалів цеоліту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Лозовицька О. І. Кількісна характеристика кислотності ієрархічних цеолітів методом потенціометричного титрування : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 102 Хімія / Лозовицька Ольга Ігорівна. - Київ, 2022. - 29 с.