Містичні символи в міфах народів Африки

Дата
2023
Автори
Крилова Ніколь
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідницькій роботі проаналізовано процес розкриття глибинних змістів та смислів містичних символів у міфах народів Африки. У роботі доведено, що використання міфологічних символів народів Африки в сучасному світі може бути корисним для розвитку культурної ідентичності та підвищення культурної свідомості. Крім того, аналіз міфів та символів народів Африки сприяє глибшому розумінню міфології та культур інших народів світу. Важливим аспектом дослідження стало виявлення інтерпретацій містичних символів у міфах різних народів Африки, що дозволило з'ясувати спільні риси та відмінності в культурних традиціях цього континенту. У процесі дослідження було з’ясовано, що символіка та міфологія народів Африки мають глибокі корені і надзвичайно багату історію. Вони відображають світогляд та культурні особливості різних етнічних груп, які збереглися до наших днів. Аналіз спільних елементів та відмінностей між символами та міфами різних народів Африки дозволив зрозуміти їхнє значення та сенс, а також сприяв збагаченню культурного досвіду та розвитку відповідних наукових напрямків. Історичні, соціальні та культурні фактори сильно впливали на формування символіки та міфології народів Африки. Багато символів та міфів мають корені в релігійних та містичних віруваннях, що пов'язані з природою, життям та смертю. З’ясовано, що застосування африканської символіки та міфології в сучасній культурі та психології можливе завдяки їхнім унікальним формам, глибині та значенню. Символіка та міфологія народів Африки використовуються для розвитку нових концепцій та ідей у галузі дизайну, мистецтва, психології та інших наукових галузях. Проведене дослідження та отримані результати мають важливе значення для розуміння та використання символіки та міфології народів Африки в сучасному світі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Крилова Ніколь. Містичні символи в міфах народів Африки : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Крилова Ніколь. – Київ, 2023. – 53 с.