Мотивація молоді до волонтерської діяльності з людьми похилого віку в Україні

Дата
2021
Автори
Крисовата Тетяна Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В межах дипломної роботи проведено теоретичний аналіз особливостей мотивації до волонтерства та емпірично досліджено мотивацію та домінуючі мотиви волонтерів до діяльності з людьми похилого віку. При дослідженні мотивів спирались на багатофакторну модель, яка була розроблена Е. Г. Кларі та М. Снайдером і де визначено 6 основних мотивів, які формують мотивацію до волонтерства. За результатами авторської анкети було виявлено, що домінуючими мотивами на діяльність волонтерів з людьми похилого віку є: ціннісні, особистісні та освітні. Тож було виявлено, що причиною розпочати волонтерську діяльність з людьми похилого віку для більшості стали соціальні мотиви, але не менш сильним мотивом є для волонтерів – бажання особистісного розвитку. Найбільш ефективним способом заохочення волонтерів є можливість отримання ними нових знань. За результатами орієнтаційної анкети Б. Басса переважає спрямованість на завдання, хоча і розрив між показниками спрямованості на взаємодію у волонтерів не дуже великий. Тобто волонтери у своїй діяльності поєднують інтерес до завдання і водночас не забувають про взаємодію з іншими в діяльності. Найнижчий показник був виявлений за шкалою спрямованістю на себе. Отримані показники підтверджують актуальність вищезазначених мотивів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Крисовата Т. І. Мотивація молоді до волонтерської діяльності з людьми похилого віку в Україні : кваліфікаційна робота … бакалавр : 231 - Соціальна робота / Крисовата Тетяна Іванівна. - Київ, 2021. – 68 с.