Покращення методу чисельного наближення на основi методу Рунге-Кутта

Дата
2022
Автори
Злосчастьєва Дiана Костянтинiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботи було: досконало розглянуто методи Рунге-Кутта, реалiзовано програму для розв’язування лiнiйних та нелiнiйних задач Кошi, показано, що за допомогою чисельних методiв неважко знаходити розв’язок, що має вiдносно малу похибку i тому дану програму можна використовувати для науково-учбового процесу для розв’язування задач. Результати та їх точнiсть пiдтверджено експериментально за допомогою iнтерпретованої мови об’єктно-орiєнтованого програмування Python.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Злосчастьєва Д. К. Покращення методу чисельного наближення на основi методу Рунге-Кутта: кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Злосчастьєва Дiана Костянтинiвна. – Київ, 2022. – 42 с.