Форми і методи соціально-психологічної підтримки студентів у закладах вищої освіти

Дата
2022
Автори
Никитюк Ксенія Ярославівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі вивчено закономірності роботи та функціонування соціально-психологічних та психологічних служб закладів вищої освіти. Соціально-психологічна або психологічна служба на сьогодні є необхідною складовою якісного функціонування освітньо-виховної системи, оскільки саме соціально-психологічні служби можуть забезпечити якісну адаптацію студентів до нових умов навчання та нового оточення, що є необхідним для створення комфортних умов для здорового психологічного розвитку під час освітнього процесу. Соціально-психологічні служби забезпечують комфортне становлення студента як професіонала, що допоможе здобувачу освіти не лише під час навчання, а й за межами університету та навіть в майбутньому, вже на обраному робочому місці. Проаналізовано основні напрямки та критерії роботи соціально-психологічних та психологічних служб у довоєнний час та після початку війни. Виявлено тенденцію, згідно з якою зараз студентська молодь звертається до соціально-психологічний та психологічних служб набагато частіше, ніж у довоєнний час. Це можна пояснити декількома складовими: а) зараз набагато більша кількість людей, а особливо молоді, яка потребує психологічної допомоги та підтримки, б) соціально-психологічні та психологічні служби закладів вищої освіти надають свої послуги безкоштовно, що зараз, як ніколи актуально, в) штат фахівців розширився, внаслідок чого соціально-психологічні служби мають можливість надавати допомог більшій кількості потребуючих. Виділено основні функції та завдання фахівця соціальної роботи в соціально-психологічній службі. Вони не відрізняються від загальноприйнятих функцій фахівця соціальної роботи, лише в даному випадку уточняються в якому саме сенсі вони розгортаються про роботі соціального працівника в соціально-психологічній службі. Розроблено програму по вдосконаленню роботи соціально-психологічних та психологічних служб закладів вищої освіти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Никитюк К. Я. Форми і методи соціально-психологічної підтримки студентів у закладах вищої освіти : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 231 Соціальна робота / Никитюк Ксенія Ярославівна. - Київ, 2022. – 44 с.