Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці

Дата
2018
Автори
Павко Яна Анатоліївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню особливостей міжнародно-правового регулювання міждержавного співробітництва в Арктиці. Автором визначено сутність і складові договірного та інституційного механізмів міжнародно-правового регулювання кооперації держав у північному полярному регіоні. Проаналізовано значення національного законодавства і політико-правових актів у міжнародно-правовому регулюванні співпраці держав в арктичному регіоні. Акцентується увага на появі нового міжгалузевого інституту міжнародного права – «арктичного права»‚ яке поєднує норми міжнародного права‚ національного права та «м’якого права». В науковій роботі вивчено питання про співвідношення та взаємозв’язок понять «правовий статус» і «правовий режим» у контексті специфіки північного полярного регіону‚ міжнародно-правовий режим Арктики та розмежування континентального шельфу в Північному Льодовитому океані. Зроблено висновок‚ що концепція «інтернаціоналізації» Арктики‚ а не секторальна концепція відповідає сучасним тенденціям розвитку міжнародного права. Ключові слова: Арктика‚ арктичне право‚ «інтернаціоналізація» Арктики‚ механізм міжнародно-правового регулювання‚ міжнародне співробітництво‚ Північний Льодовитий океан‚ правовий режим‚ правовий статус‚ секторальна концепція.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Павко Яна Анатоліївна - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання