Формування міжособистісних взаємин як засіб успішної інтеграції мігрантів у нове соціальне середовище

Дата
2023
Автори
Джепо Аліна Данилівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження було виявлено низку перешкод, з якими стикаються мігранти: мовний бар’єр (впливає на доступ до освітніх послуг, працевлаштування та кар’єрного зростання, отримання соціально-медичних послуг), дискримінація (етнічна, вікова, гендерна), стигматизація та соціальна ізоляція (депривація соціальних контактів), правовий захист тощо. Інтерпретоване емпіричне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що саме рівень соціальної ізольованості та компоненти міжособистісної взаємодії визначають успішність або неуспішність інтеграції мігранта у нове соціальне середовище. Згідно встановлених кореляційних зв’язків, виявлено наступне: рівень соціальної ізольованості у мігрантів, які не планують повертатися корелює з фактором Cw, що вказує на закономірність, коли наявне зниження рівня соціальної ізольованості може обумовлювати тенденцію до незалежності у побудові власного життя у новому соціумі іншої держави. За виявленими значущими результатами констатувального етапу дослідження, розроблено програму профілактики і корекції рівня соціальної ізольованості у мігрантів, яка спрямована на нормалізацію емоційної стабільності, формування навичок ефективної комунікації, формування ресурсної української спільноти, збільшення соціальної взаємодії, збереженні зв’язку з Україною, що дає можливість знизити рівень соціальної ізольованості і допомогти мігрантам успішно інтегруватися у нове соціальне середовище та у подальшому реінтегруватися в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Джепо А. Д. Формування міжособистісних взаємин як засіб успішної інтеграції мігрантів у нове соціальне середовище : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 23 Соціальна робота / Джепо Аліна Данилівна. - Київ, 2023. - 62 с.