Методологічні засади та механізми економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства

Дата
2018
Автори
Фліссак Костянтин Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертації запропоновано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, якою є визначення методологічних засад та механізмів використання економічної дипломатії у процесі інтеграції України до світового господарства. Результати проведеного дослідження дали можливість обґрунтувати значення економічної дипломатії та її механізмів для національної економіки та визначити місце в системі наукових знань про міжнародні економічні відносини. Досліджено основні галузеві та територіальні вектори економічної дипломатії України. Розглянуто специфіку енергетичної дипломатії на світовому рівні та на рівні України. Висвітлено окремі аспекти розв’язання проблеми державного зовнішнього боргу інструментарієм економічної дипломатії. Проаналізовано та узагальнено досвід економічної дипломатії ряду провідних країн світу: ФРН, Польщі, Великобританії, США, Китаю, Японії. На основі такої систематизації виокремлено спільні та відмінні риси економічної дипломатії названих держав.Визначено специфіку економічної дипломатії ЄС та обґрунтовано перспективи забезпечення національних інтересів в інтеграції України до світового господарства механізмами економічної дипломатії. На даному етапі розвитку ЗЕД та реалізації заходів в напрямі інтеграції до світового господарства для України оптимальним та необхідним відхід від об’єднаної моделі економічної дипломатії. Попри те, що найбільшу віддачу забезпечує модель економічної пріоритетності, в умовах гострої кризи країна не зможе забезпечити необхідний рівень фінансування, а також кадрового та організаційного забезпечення для її оперативного розгортання. Тому компромісним варіантом є застосування частково-об’єднаної моделі з передачею профільних питань у відання економічного блоку уряду з одночасним створенням спеціалізованих закордонних дипломатичних місій в країнах, які належать до числа пріоритетних партнерів України у зовнішньо-економічній діяльності та міжнародних відносинах. Логічним було б створення повноцінної структури Торгового представника України, відокремленої від інших відомств і підпорядкованої Кабінету Міністрів України, з конкретизацією обов’язків, прав і відповідальності та укомплектованої кваліфікованими фахівцями. Ключові слова: економічна дипломатія, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародне економічне партнерство, енергетична дипломатія, експорт, імпорт, інвестиційна діяльність, зовнішній борг.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Фліссак К. А. Методологічні засади та механізми використання економічної дипломатії в інтеграції України до світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Фліссак Костянтин Андрійович. - Київ, 2018. - 576 с.
Зібрання