Автоматизація процесу розробки робочих програм навчальних дисциплін для закладів вищої освіти

Дата
2021
Автори
Мітічкін Дмитро Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто процес розробки робочих програм навчальних дисциплін, сформована інструкція до заповнення форми робочої програми, визначені способи автоматизувати даний процес, досліджено питання наявності програмних засобів для вирішення аналогічних задач, висунуто вимоги до програмного засобу автоматизації розробки робочої програми, досліджено технології для його розробки, спроектовано та реалізовано базу даних з інформацією про освітні програми на факультетах вищих навчальних закладів, дисципліни, що до них входять, та відповідності їм програмних результатів та компетентностей з освітніх програм, розроблено вебзастосунок, який дозволить працювати з базою даних та сформувати для кожної дисципліни шаблон робочої програми, заповнений інформацією з бази. Розроблений програмний засіб може застосовуватись викладачами при розробці робочих програм своїх дисциплін. До бази адміністратором централізовано вносяться зміни освітніх програм та навчальних планів, а викладачі отримують шаблони робочих програм, які містять інформацію з освітньої програми з усіма внесеними змінами, без потреби звіряти ці дані вручну.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Мітічкін Д. С. Автоматизація процесу розробки робочих програм навчальних дисциплін для закладів вищої освіти : кваліфікаційна робота ... магістра : 122 Комп’ютерні науки / Мітічкін Дмитро Сергійович. - Київ, 2021. - 83 с.