Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень

Дата
2018
Автори
Хопта Сергій Федорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню сучасної теоретичної моделі професійної правосвідомості судді на основі генези становлення наукових знань щодо проблематики професійної правосвідомості судді, теоретичного вивчення різноманітних аспектів її структури та формування, впливу внутрішнього переконання та професійного досвіду на ухвалення судових рішень. Особлива увага в дисертаційній роботі приділена поняттю структури професійної правосвідомості судді як її внутрішньої організації; зроблено висновок про те, що в процесі функціонування професійна правосвідомість судді є складним механізмом, що являє собою цілісну сукупність, взаємозв’язок та взаємозумовленість її функцій. Досліджені загальні положення про внутрішнє переконання судді як систему елементів його розумової діяльності по дослідженню та оцінці доказів, а також наукове бачення деформацій професійної правосвідомості судді та шляхів їх подолання. Ключові слова: професійна правосвідомість судді, структура професійної правосвідомості судді, функції професійної правосвідомості судді, внутрішнє переконання судді, професійний досвід судді, деформація професійної правосвідомості.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Хопта С. Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Хопта Сергій Федорович. - Київ, 2018. - 21 с.
Зібрання