Пізнавальні можливості факторіального дизайну у дослідженні факторів впливу на вступ до магістратури

Дата
2020
Автори
Коваль Марія Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дипломній роботі розглядаються пізнавальні можливості факторіального дизайну для дослідження факторів, що впливають на рішення студентів вступати на навчання на магістерську програму. Основна увага зосереджена на методологічних особливостях факторіального дизайну у соціологічних дослідженнях, обґрунтуванні доцільності та особливостях використання факторіального дизайну, виборі факторів впливу, що потенційно можуть впливати на рішення студентів (на основі напівформалізованих інтерв’ю зі студентами та теоретичних засад). Також проілюстровано застосування факторіального дизайну на прикладі власного дослідження оцінки значущості факторів впливу на вступ до магістратури. Були відображені результати дослідження, а також проінтерпретовані, за наявними даними проведеного опитування, рівні значущості кожного фактору впливу на рішення студентів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Коваль М. Д. Пізнавальні можливості факторіального дизайну у дослідженні факторів впливу на вступ до магістратури : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Коваль Марія Дмитрівна. - Київ, 2020. - 80 с.