Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (історико-філософський аналіз)

Дата
2018
Автори
Вдовиченко Георгій Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вперше комплексно проаналізовано історію філософії культури як напряму філософії УСРР 20-30-х рр. ХХ ст. Центром його розвитку була харківська філософська школа, передусім науковці філософсько-соціологічного відділення УІМЛ В. Юринець, П. Демчук і їх колеги: Я. Білик, Я. Блудов, В. Бон, Т. Степовий та ін. За епохи українізації - під тиском сталінізму, але, частково, і під впливом європейських філософії й філософії культури, ці вчені поклали початок державній інституціоналізації вітчизняної філософії. Важливим складником цього процесу був розвиток сімох напрямів україномовного культурфілософського пошуку в галузях їх студій з історії і теорії марксизму-ленінізму та українських і зарубіжних філософії та суспільно-політичної думки. Вивчаючи й розробляючи філософію культури марксизму, вони дослідили розвиток української культури ХVІІІ - першої третини ХХ ст., зокрема культурфілософські ідеї та вчення її діячів та представників українських філософії й суспільно-політичної думки діаспори і УСРР, та західноєвропейську соціокультурну кризу кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. у контексті висвітлення вчень зарубіжних культурфілософів і культурфілософських ідей у зарубіжній суспільно-політичній думці. Вперше комплексно вивчено науковий доробок чільних розробників філософії культури у філософії УСРР В. Юринця та П. Демчука, перший з яких розробив власну антисталінську філософію культури, а другий дослідив тему розкладу капіталізму і капіталістичної культури. Ключові слова: філософія культури, філософія культури УСРР 20-30-х рр. ХХ ст., філософія УСРР 20-30-х рр. ХХ ст., харківська філософська школа, марксизм, українізація, "Розстріляне Відродження", філософсько-соціологічне відділення УІМЛ, ВУАМЛІН, радянське національно-культурне будівництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Вдовиченко Г. В. Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х рр. ХХ ст. (історико-філософський аналіз) : автореф. дис. ... д-р. філос. наук : 09.00.01 онтологія, гносеологія, феноменологія / Вдовиченко Георгій Валерійович - Київ, 2018. - 43 с.
Зібрання