Синтез та функціоналізація заміщених трицикло[3.3.0.03,7]октанів

Дата
2020
Автори
Смирнов Олег Костянтинович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі розроблено препаративно зручний та придатний для масштабування підхід до синтезу та функціоналізації маловивчених, станом на сьогодні, трицикло[3.3.0.03,7]октанів. Будову всіх сполук було доведено методами 1Н та 13С-спектроскопії та хроматомас спектрометрії. Будову ключових сполук було додатково підтверджено за допомогою методу рентгеноструктурного аналізу. Розроблено методику синтезу невідомої до сьогодні сполуки 7, структурним скелетом якої є маловивчений скелет норадамантану.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Смирнов О. К. Синтез та функціоналізація заміщених трицикло[3.3.0.03,7]октанів : дипломна магістерська робота : 102 Хімія / Смирнов Олег Костянтинович. - Київ, 2020. - 39 с.