Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами

Дата
2017
Автори
Ніколаєнко Тетяна Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації охарактеризовано ряд модельних систем культивованих ндотеліальних клітин для дослідження механізмів ангіогенезу in vitro за такими характеристиками, як проліферативна активність ендотеліальних клітин, апоптичні показники, ктивність NO-синтази та ступінь утилізації глюкози за умов модифікації середовища інкубації нестачею трофічних субстратів довготривалим, безсиворотковим та частково безкисневим культивуванням. Отримано дані, що підтверджують залучення пухлинних клітин та макрофагів у процес ангіогенезу, а також продемонстровано, що ендотеліальні клітини за безсивороткових умов культивування є активними родуцентами VEGF, який слугує фактором виживаності клітин. Доповнено наукові дані щодо впливу антиішемічного засобу мітокоректину на утилізацію глюкози та активність ендотеліальної NO-синтази, що є свідченням його проангіогенної дії та доведено стимулюючий ефект антитромбоцитарного засобу калікс[4]арену С-145 на лінії ендотеліальних клітин. Продемонстровано різнонаправлену дію син- і анти-ізомерів 2-(2-амінотіазол-4-іл)-2-гідроксиімінооцтових кислот - аналогів інгібіторів HIF-1 на проліферативні та метаболічні показники ендотеліальних клітин. Вперше встановлено, що закрита форма фоточутливого пептидоміметика характеризується селективністю дії по відношенню до типу культивованих клітин та менш вираженою цитотоксичністю по відношенню до ендотеліальних клітин. Відтворені модельні системи культивування ендотеліальних клітин за різних умов мікрооточення можуть бути використані для скринінгу речовин з ангіогенез асоційованим механізмом дії та дають перспективу їх подальшого вивчення у про та антиангіогенній терапії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Ніколаєнко Т.В. Ангіогенний профіль культивованих ендотеліоцитів в умовах модифікації мікрооточення про- та антиангіогенними факторами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія / Ніколаєнко Тетяна Василівна. - Київ, 2017. 131 с.
Зібрання