Проблематизація і модифікація феноменологічного поняття досвіду у фундамнтальній онтології М.Гайдегера

Дата
2020
Автори
Анучіна Влада Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В межах цього дослідження було проаналізоване поняття «ось-буття», що є одним з наріжних понять Гайдеґерової фундаментальної онтології, у контексті передуючої їй феноменологічної традиції. Метою роботи було доведення можливості розгляду поняття «ось-буття» як реконцептуалізації феноменологічного поняття досвіду, яке ми здійснювали на текстуальній основі вступу до «Буття і часу».Проблематичність прочитання поняття «ось-буття» як «людського буття» була з’ясована як притаманна традиції інтерпретації, започаткованій французькими екзистенціалістами. Натомість, було визначено за прийнятний онтологічний варіант прочитання цього поняття, де останнє не редукується до одного з можливих варіантів інтерпретації. Було проаналізовано мережу понять, традиційно покликаних описувати суще/бутнє. Такими виявилися наступні поняття: «існування», «тут-буття», «час», «тривання», «присутність», «життя», «буття», «екзистенція». Було виявлено найбільш адекватний варіант перекладу поняття Dasein в українську мову – «ось-буття». Також було попередньо окреслено значущість «ось-буття» для усього проекту фундаментальної онтології: позаяк завданням фундаментальної онтології є прояснення сенсу буття, а поняття «ось-буття» є таким, що уможливлює це прояснення внаслідок запитування про своє буття, а також внаслідок зверненості та відкритості до нього, це поняття є ключовим для реалізації усієї фундаментальної онтології. Було зазначено, що Гайдеґер вбачав у проекті Гусерля передсуди, зокрема таким передсудом Гайдеґер вважав недостатність для феноменологічного способу думання «голого вдивляння в речі». Здійснено огляд «раннього» періоду творчості Гайдеґера, який інакше називають етапом до «повороту» (Kehre), впродовж якого була написана найвідоміша робота філософа «Буття і час» (1927). Було зазначено, що ця робота мала на меті висвітлення розроблюваного Гайдеґером в той час альтернативного проекту феноменології, який сам автор називав «герменевтикою фактичності» та «феноменологічною герменевтикою».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 031 Релігієзнавство
Бібліографічний опис
Анучіна В. В. Проблематизація і модифікація феноменологічного поняття досвіду у фундамнтальній онтології М.Гайдегера : кваліфікаційна робота … бакалавра : 031 Релігієзнавство / Анучіна Влада Вадимівна. - Київ, 2020. – 60 с.