Стратегії оновлення основних засобів на підприємстві

Дата
2022
Автори
Ящук Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Магістерська робота присвячена актуальній темі підвищення ефективності діяльності роботи підприємств за рахунок реалізації стратегій оновлення основних засобів. При розгляді теоретико-методичних аспектів процесу оновлення основних засобів розглянуто сутність основних засобів, їх основні характеристики, роль основних засобів для підприємства, джерела фінансування процесу оновлення основних засобів, показники оцінювання ефективності використання основних засобів та основні етапи цього процесу. Дослідження особливостей управління основними засобами та ефективності їх використання ТОВ «Агробуд» показало, що оновленню основних засобів на даному підприємства приділяється значна увага, проте використовуються вони неефективно. На основі аналізу діяльності ТОВ «Агробуд» було встановлено які фактори чинять найбільший вплив на ефективність використання основних засобів та на основі цього визначено екстенсивні та інтенсивні шляхи підвищення рівня використання основних засобів підприємства, визначено резерви покращення їх використання та способи залучення фінансових ресурсів для їх відновлення. Досліджено, що саме оновлення основних засобів забезпечить покращення подальшої діяльності підприємства і дозволить йому розвиватися за рахунок отримуваного нерозподіленого прибутку.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Ящук К. О. Стратегії оновлення основних засобів на підприємстві : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Ящук Катерина Олександрівна. - Київ, 2022. - 146 с.