Сучасна шокова реклама в лінгвосеміотичному та лінгвопрагматичному вимірах

Дата
2023
Автори
Гашимова Айсель
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи : дослідження сучасної шокової реклами (ШР) у лінгвосеміотичному на лінгвопрагматичному вимірах. Об'єкт дослідження: сучасна шокова реклама. Предмет дослідження є лінгвосеміотичні та лінгвопрагматичні виміри сучасної шокової реклами. Матеріалом дослідження виступають понад 70 текстів комерційної, соціальної, політичної шокової реклами, вилучених із сучасних україномовних, англомовних, російськомовних медіа, доступних в Україні. У ході дослідження розглянуто роль шокової реклами як цивілізаційного маркера сучасності та її вплив на споживачів. досліджено поняття "шокова реклама" та встановлено його ознаки, основні характеристики та принципи використання в рекламній практиці. Проаналізовано місце шокової реклами в комерційному, соціальному та політичному секторах реклами та виявлено особливості використання в кожному з них. Визначено семіотичні і лінгвістичні маркери шокової реклами в комерційному секторі та проаналізовано їх вплив на споживачів. Встановлено роль лінгвістичних і семіотичних маркерів у соціальній шоковій рекламі та їх значення для формування повідомлення; їх вплив на цільову аудиторію.. Визначено семіотичні маркери політичної шокової реклами та їх роль у формуванні політичних дискурсів. Проаналізовано лінгвістичні маркери політичної шокової реклами та їх вплив на формування громадської думки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Гашимова А. Сучасна шокова реклама в лінгвосеміотичному та лінгвопрагматичному вимірах : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Гашимова Айсель. – Київ, 2023. – 107 с.