Розробка комунікаційних програм для операційної системи Android, що користуються ресурсами веб-служб REST/SOAP

Дата
2022
Автори
Корчак Олександр Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана робота містить теоретичні відомості щодо технологій, з допомогою яких можливо виконати поставлену задачу, аналізу ефективності кожної з досліджених технологій та доцільності використання того чи іншого інструменту. Розповідається про цінність вивчення зазначених в поставленій задачі технологій для студентів кафедри комп’ютерної інженерії з точки зору студента 4 курсу цієї спеціальності. Представлений навчальний курс лабораторних робіт з вивчення таких засобів як REST, SOAP, проектування та розробки типових програм для операційної системи Android та прикладів готових лабораторних робіт. Головною метою роботи є створення курсу лабораторних робіт спрямованих на проектування та розробку програм, що користуються можливостями веб-служб REST та SOAP.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Корчак О. О. Розробка комунікаційних програм для операційної системи Android, що користуються ресурсами веб-служб REST/SOAP : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 123 Комп'ютерна інженерія / Корчак Олександр Олександрович. - Київ, 2022. - 44 с.