Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні

Дата
2017
Автори
Баганець Олексій Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації розроблено наукові положення та отримані результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, правових і праксеологічних засад доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні, та сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, які відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 1. Сучасний стан наукової розробки проблем доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні характеризується відсутністю в Україні комплексних наукових монографічних досліджень, підготовлених в умовах дії чинного КПК України та останніх законодавчих змін редакції ст. 368 КК України. Після цих законодавчих нововведень окремі питання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні було розглянуто в межах науки кримінального права та криміналістки. У зв’язку з цим є необхідність комплексного дослідження та розробки теоретичних, правових і праксеологічних засад доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні. 2. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні – це регламентована кримінальним процесуальним законодавством пізнавально-практична, розумова діяльність уповноважених суб’єктів сторони обвинувачення, яка полягає в отриманні доказів вчинення службовою особою прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, та їх використанні для обґрунтування ними своєї правової позиції чи прийнятті певних процесуальних рішень, яка обумовлена власним об’єктом, предметом, метою, завданнями, засобами доказування та суб’єктом для досягнення бажаного результату. Зміст доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні складають дві групи взаємозалежних і взаємопов’язаних елементів: зовнішніх і внутрішніх. Зовнішніми елементами є два етапи, що складають єдиний та цілісний процес: 1) отримання доказів; 2) використання отриманих доказів. Внутрішніми елементами є: об’єкт, предмет, мета, завдання, засоби, суб’єкт, результат. 3. Сторона обвинувачення як суб’єкт доказування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні – це слідчий (детектив), прокурор, які залежно від статусу службової особи, яка прийняла пропозицію, обіцянку або одержала неправомірну вигоду, наділені повноваженнями щодо здійснення доказування у кримінальних провадженнях цієї категорії для реалізації функції обвинувачення у досудовому розслідуванні. 4. Обставинами, що складають головний факт, та які підлягають доказуванню стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, є: 1) подія прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; 2) винуватість підозрюваного у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди, форма вини, мотив і мета. Ключові слова: сторона обвинувачення; доказування; досудове розслідування; прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди; службова особа.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Баганець О. В. Доказування стороною обвинувачення прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у досудовому розслідуванні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Баганець Олексій Васильович. - Київ, 2017. - 269 с.
Зібрання