Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб'єкти цивільного права

Дата
2017
Автори
Борденюк Володимир Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню цивільно-правового статусу територіальних громад як суб’єктів цивільного права. В ній визначено поняття та коло територіальних громад, які можуть бути учасниками цивільних правовідносин; виявлено основні чинники, які зумовлюють специфіку територіальних громад як суб’єктів цивільного права та їх місце у системі суб’єктів цивільного права; встановлені їх особливості, за якими вони відрізняються від інших суб’єктів цивільного права; охарактеризовано природу їх цивільної правосуб’єктності. В роботі особливу увагу приділено дослідженню територіальних громад як суб’єктів права власності. Зокрема, здійснено ретроспективний аналіз процесу становлення та розвитку інституту права комунальної власності; розкрито поняття та зміст права комунальної власності, висвітлено відмінності між правом комунальної власності та іншими формами (видами) права власності, виявлено особливості правомочностей, що складають зміст права комунальної власності. Охарактеризовано особливості участі територіальних громад у цивільних зобов’язаннях, які в роботі поділяються на договірні та недоговірні. Обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення чинного законодавства, що регулює цивільні відносини за їх участю. Ключові слова: територіальна громада, суб’єкт цивільного права, цивільна правосуб’єктність, право комунальної власності, цивільні зобов’язання, договірні зобов’язання, позадоговірні зобов’язання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Борденюк В. В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Борденюк Володимир Васильович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання