Зв’язок схильності до ризику з адиктивними установками особистості

Дата
2021
Автори
Грибунова Любов Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Здійснено теоретичний аналіз проблеми адикції, адиктивних установок та схильності до ризику. Вітчизняні та зарубіжні дослідники висувають різноманітні погляди на проблему формування залежності. В загальному, адиктивна поведінка – це штучна зміна власного психічного стану з метою уникнення буденності, негативних переживань та отримання задоволення. Адикція може бути хімічною або поведінковою.Залежність від психоактивних речовин формується поступово, проходячи 4 основні стадії: етап початку зловживання, підвищення толерантності та постійне вживання психоактивних речовин, формування стійкої фізичної та психологічної залежності, поява абстинентного синдрому. Важливим елементом у структурі адиктивної поведінки є наявність адиктивних установок, які характеризуються сукупністю когнітивних, емоційних та поведінкових особливостей, що сприяють виникненню адиктивного ставлення до життя. Адиктивні установки безпосередньо впливають на формування залежної поведінки.Встановлено особливості зв’язку схильності до ризику з адиктивними установками особистості. За допомогою кореляційного аналізу було визначено, що імпульсивність та пошук нових відчуттів, як складові компоненти ризикованої поведінки, позитивно корелюють з рівнем адиктивних установок. Також було проаналізовано психологічні профілі досліджуваних з різними рівнями адиктивних установок. За допомогою кластерного аналізу було виділено 3 групи з різним рівнем схильності до залежної поведінки. Після аналізу середніх показників за усіма шкалами ми отримали профілі респондентів, що відрізняються за результатами схильності до ризику. Особистість, що має показники вище середнього за шкалами «Пошук нових вражень» та «Імпульсивність», а також результати нижче середнього за шкалою «Пильність» – розглядається як така, що більш схильна до розвитку адикції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Грибунової Л. В. Зв’язок схильності до ризику з адиктивними установками особистості : кваліфікаційна робота…. бакалавр : 053 Психологія / Грибунова Любов Валеріївна. - Київ, 2021. – 81 с.