Система представництва інтересів : лобізм, адвокація, джіар

Дата
2021
Автори
Павленко Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було визначено поняття групи інтересів як об’єднання людей, які взаємодіють із владою задля досягнення своїх інтересів. А також визначено функції груп інтересів, серед яких артикуляція інтересів, агрегування інтересів, вибір інтересів, інформування органів влади, формування політичних еліт, здійснення тиску на суб’єктів прийняття рішень, інтеграція груп, політична соціалізація громадян. Визначено плюралістичну, корпоративну, патронажну моделі представництва. Розглянуто визначення поняття системи представництва інтересів, і її структурні елементи, серед яких виділено лобізм, адвокацію і GR для детальнішого дослідження. Було проаналізовано співвідношення понять “лобізм”, “адвокація”, “GR”. У результаті чого було визначено основні підходи до розмежування цих понять, виявлено їх спільні і відмінні риси шляхом порівняння їх цілей, методів, функції і характерних особливостей. Найпоширенішим підходом є розуміння, що GR є найширшим поняттям, адвокація виступає інструментом GR, а лобізм є одним із методів адвокаційної кампанії. Також було визначено особливості систем представництва інтересів у країнах світу. У результаті чого було визначено чинники формування систем представництва інтересів, серед яких рівень соціально-економічного розвитку, політична культура, форма держави та партійна система. Поєднання цих чинників формує унікальну систему представництва у кожній країні.У роботі також було розглянути систему представництва інтересів в Україні. У результаті чого можна зробити висновок, що ця система лише починає формуватися: виокремлюються різноманітні групи інтересів, а також інструменти їхньої взаємодії із владою. Ставши на шлях євроінтеграції, Україна взяла на себе низку зобов’язань, зокрема узгодити українське законодавство із загальноєвропейським та знизити рівень корупції. Для ефективного вирішення цих питань Україні необхідно продовжувати розвивати систему представництва інтересів, забезпечивши її міцним фундаментом правового регулювання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Павленко Т. Система представництва інтересів : лобізм, адвокація, джіар : кваліфікаційна робота … бакалавра : 052 Політологія / Павленко Тетяна. - Київ, 2021. – 54 с.