Гідрохімічні показники супутньо-пластових вод як небезпечний чинник впливу на довкілля (на прикладі Абазівського ГКР)

Дата
2023
Автори
Бірюкова Ольга
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є вивчення динаміки концентрацій гідрохімічних показників супутніх пластових вод на довкілля, що базується на аналізі проб, зібраних зі свердловин в 2007-2020 рр., на території Абазівсього родовища. Актуальність роботи обумовлена тим, що більшість родовищ нафти і газу в нашій країні знаходяться на завершальній стадії розвитку, паралельно з цим актуальним завданням є необхідність підтримки і збільшення видобутку вуглеводнів. На даний час утилізація супутньо-пластових вод на території нафтогазоконденсатних родовищ стала доволі актуальною проблемою через складність і кількість утворених відходів. Такі стоки потребують попереднього очищення перед їх остаточною утилізацією. В нафтогазовій промисловості супутньо-пластова вода вважається одним із основних забруднюючих чинників еколого-гідрогеологічного середовища, оскільки це води складного хімічного складу з високим вмістом концентрації вуглеводнів, важких металів та інших елементів. За рахунок збільшення промислової діяльності, виробництво супутньо-пластових вод зросло в усьому світі, тому вивченість та дослідження їхнього хімічного складу є важливою екологічною перспективою.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Бірюкова О. Гідрохімічні показники супутньо-пластових вод як небезпечний чинник впливу на довкілля (на прикладі Абазівського ГКР) : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Ольга Бірюкова. - Київ, 2023. - 64 с.