Зв’язок відповідальності та емоційного вигорання у диспетчерів повітряного руху

Дата
2021
Автори
Проценко Наталії Петрівни
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було досліджено особливості зв’язку відповідальності та емоційного вигорання у диспетчерів повітряного руху. Була сформульована гіпотеза: відповідальність та емоційне вигорання мають зв’язок в диспетчерів повітряного руху. На початковому етапі дослідження було опрацьовано вітчизняну та зарубіжну літературу з питань відповідальності, емоційного вигорання та специфіки професійної діяльності диспетчерів повітряного руху. Було виявлено, що більшість досліджень емоційного вигорання стосується клінічних груп, медичних працівників та студентів, проте робота диспетчера повітряного руху передбачає виконання складних операційних завдань, що потребують високого рівня знань, навиків та концентрації уваги, що передбачає виникнення стресових ситуацій які з часом можуть отримати форму хронічного стресу – чинника виникнення емоційного вигорання. Особливістю професії що розглядається в цій роботі є оперативний аспект, обмеженість часу, необхідність порушувати робочий протокол тощо.Обставини постійного прийняття рішень та постійні вимогами на робочому місці, які перевищують ресурси авіадиспетчерів можуть призвести до низки негативних наслідків: погіршення здоров’я, симптоми емоційного вигорання та виникнення ризикованих ситуацій на роботі.Велике значення має виявлення особистісних якостей які можуть підвищувати ризик розвитку синдрому вигорання. При вивченні впливу тих чи інших рис особистості на розвиток стресу найбільший інтерес представляє тривожність (особистісна і ситуативна). Методика «Синдром вигорання» в адаптації Н. Водоп’янової була застосована в даній роботі так як результати досліджень методики показали, що даний опитувальник володіє достатніми психометричними властивостями. Спеціальне дослідження підтвердило надійність і валідність версії опитувальника «Професійне вигорання». А саме: статистична обробка отриманих даних підтвердила ретестову надійність як для окремих пунктів, так і для шкал опитувальника.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Проценко Н. П. Зв’язок відповідальності та емоційного вигорання у диспетчерів повітряного руху : дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Проценко Наталія Петрівна. - Київ, 2021. – 67 с.