Податкове регулювання земельних відносин в Україні

Дата
2022
Автори
Петрашко Вадим Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Податкове регулювання земельних відносин в Україні відіграє ключову роль у забезпеченні сталого та справедливого зростання, особливо в контексті кризи COVID-19, а також завдяки таким зусиллям, як «озеленення» податкових систем та боротьба з ухилянням від сплати податків. В процесі дослідження даної проблеми були використані такі методи: аналізу і синтезу – при визначенні економічної сутності податкового регулювання земельних відносин в Україні та його ролі; опису, теоретичних підходів, методів та інструментів – для дослідження розвитку процесу податкового планування у світі та аналізу імплементації світових тенденцій у практику оподаткування в Україні; метод порівняння – для розмежування понять «ухилення від сплати податків», «податкової мінімізації» та «податкової оптимізації»; аналітичний, факторний методи – для дослідження основних методів податкового планування та механізму їх застосування у процесі оптимізації оподаткування, а також для дослідження практики надання професійних послуг в контексті оцінки податкових ризиків та податкової оптимізації; метод регресійного аналізу – для визначення залежності між витратами на амортизацію та інвестиціями в необоротні активи та аналізу впливу податкових різниць на прибуток до оподаткування у короткостроковому періоді.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Петрашко В. О. Податкове регулювання земельних відносин в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Петрашко Вадим Олегович. - Київ, 2022. - 77 с.