Неологізми в сучасних англійських та Українських ЗМІ

Дата
2023
Автори
Полягушко Гліб
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження неологізмів в англійській та українській мові ЗМІ розкриває динамічну природу мов та мінливі умови суспільства. Було виявлено суттєві відмінності між англійською та українською мовами щодо вживання неологізмів, а також механізмів їх творення, розвитку та адаптації. Лінгвістичні рамки, використані для аналізу неологізмів у цих мовах, виявили, що неологізми є невід’ємною частиною мов, відіграючи важливу роль у відображенні мінливих соціальних реалій носіїв. Приклади неологізмів у двох мовах, починаючи від технічних і розмовних до політичних і наукових, відображають різні чинники та особливості їхніх відповідних мовних, культурних і соціальних систем. Варто зазначити, що незважаючи на те, що неологізми стали життєво важливим аспектом мовних інновацій, вони також стикаються з деякими етичними проблемами, зокрема у викривленні, маніпулюванні або ігноруванні оригінальних чи усталених значень і структур слів. Таким чином, вивчення неологізмів може допомогти користувачам мови та дослідникам зміцнити норми, стандарти та цілісність мови, а також розширити спектр спілкування та обміну інформацією. На завершення дослідження неологізмів розкриває динамізм мов і мінливі умови суспільства. Поява нових слів, понять і ідіоматичних виразів відображає розвиток мови, а також зміну соціального середовища. Дослідження дає цінну інформацію про використання неологізмів в англійських та українських засобах масової інформації, висвітлюючи культурні та мовні основи мовних спільнот та їхню готовність сприймати та популяризувати неологізми. Дослідження також підкреслює вплив мовного динамізму на спілкування та обмін інформацією, а також на суспільний і культурний розвиток. Нарешті, дослідження виступає за майбутні дослідження нової галузі неологізмів, особливо в контексті соціальних медіа та цифрової комунікації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Полягушко Г. Неологізми в сучасних англійських та українських ЗМІ : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Полягушко Гліб. – Київ, 2023. – 63 с.