Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора.

Дата
2017
Автори
Тимченко Інна Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі, на основі узагальнення теоретичних положень, обґрунтовано поняття «організаційний розвиток вертикально-інтегрованих холдингів», запропоновано концептуальну модель стратегічного управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів. Досліджено методичні підходи до формування стратегії організаційного розвитку, сформовано систему показників оцінювання організаційного розвитку енергетичних вертикально-інтегрованих холдингів. Проаналізовано основні тенденції розвитку енергетичного сектора, що мають прямий вплив на діяльність суб'єктів господарювання. Доведено, що структурні зміни організаційного профілю вертикально-інтегрованих холдингів повинні враховувати як напрям організаційного розвитку, так і вплив зовнішнього середовища, це дасть змогу удосконалити систему стратегічного управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів. Розроблено науково-методичний підхід до діагностики рівня ОР ВІХ, який передбачає ідентифікацію стратегічних розривів за складовими діяльності ВІХ, що дає змогу визначити результативність існуючих стратегій ОР, прийняти рішення щодо вибору напрямів ОР та сформувати інструментарій їх реалізації. Особливу увагу приділено питанням пріоритетності стратегій організаційного розвитку енергетичних вертикально-інтегрованих холдингів. Сформовано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності стратегічного управління організаційного розвитку енергетичних вертикально-інтегрованих холдингів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Тимченко І. П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тимченко Інна Петрівна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання