Синтез і властивості моно- та дихромофорних флуоресцентних зондів для детекції АТФ

Дата
2018
Автори
Бугера Олександра Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджено серію із тридцяти трьох синтезованих раніше флавонолів, біс-флавонолів, 3-гідроксихромонів та 3-гідроксихінолонів у аспекті можливості їх застосування як флуоресцентних зондів для визначення концентрації АТФ у водних розчинах. Встановлено, що 30 із досліджених барвників можуть служити зондами АТФ. Оскільки комплексоутворення відбувається при нейтральних значеннях рН у межах фізіологічних концентрацій АТФ та Mg2+, більшість досліджених барвників можуть бути використані як флуоресцентні зонди для вимірювання концентрації АТФ у водних розчинах, у тому числі - в клітинному середовищі. Синтезовано ряд молекулярних флуоресцентних зондів для детекціїї АТФ, що містять один та два хромофори. Досліджено афінітет та селективність синтезованих флуоресцентних зондів до АТФ, ГТФ, АДФ та АМФ у водних розчинах. Виявлено сполуки, що демонструють селективність до АТФ та до ГТФ. Показано, що синтезований молекулярний пінцет з довгим лінкером у водних розчинах існує у «закритій» конформації як наслідок стекінгу його планарних гідрофобних частин. У цій же «закритій» конформації він існує у комплексі з АТФ – як мінімум, у випадку 20% його популяції. Встановлено, що корисний сигнал зв’язування зонду 4’-диметиламіно-флавонолу з АТФ – довгохвильова компонента спектру збудження, зберігається у широких інтервалах рН (від 5.7 до 9) концентрацій органічного буферу ТРИС (0-440 мМ), сахарози (0-250 мМ) і натрій хлориду (0-180 мМ).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бугера О. І. Синтез і властивості моно- та дихромофорних флуоресцентних зондів для детекції АТФ : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 органічна хімія / Бугера Олександра Ігорівна. - Київ, 2018. - 228 с.
Зібрання