Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі

Дата
2014
Автори
Чеченя Ольга Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є оцінка розвитку національного туризму України, виявлення його регіональної та покомпонентної специфіки задля забезпечення збалансованого розвитку. У ході виконання роботи здійснено інтегральну оцінку розвитку національного туризму України на основі визначення тенденцій та регіональних особливостей компонентів туристичного процесу; виявлено регіональну диференціацію національного туризму України, яка ґрунтується на оцінці впливу чинників середовища ринкової діяльності, визначенні тенденцій та розвитку функціонально-господарської та територіально-господарської складових індустрії туризму; Удосконалено: - методику суспільно-географічної оцінки умов та чинників розвитку національного туризму України в розрізі регіонів шляхом застосування методів математико-статистичного аналізу, що дозволило виявити групи регіонів за подібністю впливу екологічних, економічних та соціально-демографічних чинників; систему показників оцінки ресурсно-туристичного потенціалу регіону. Розроблено поняття «система національного туризму», що розглядається як складова глобального туристичного процесу, представлена взаємозв’язками та взаємодією туристів та суб’єктів індустрії туризму, діяльність яких регулюється державною туристичною політикою і концентрується в туристичних дестинаціях різного рівня та типу. Ключові слова : національний туризм, система національного туризму, індустрія національного туризму, туристична діяльність, туристичний процес, регіональна диференціація національного туризму.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 106 Географія
Бібліографічний опис
Чеченя О. В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 економічна та соціальна географія / Чеченя Ольга Вікторівна. - Київ, 2014. - 177 с.
Зібрання