Психологічні особливості схильності молодих виборців до абсентеїзму

Дата
2021
Автори
Радкевич Маргарита Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті здійсненого дослідження були проаналізовані основні психологічні чинники схильності молоді до абсентеїзму. В ході теоретичного аналізу соціологічних, психологічних, політологічних, управлінських досліджень було виявлено загальний індикатор явища абсентеїзму: уникнення від виконання обов’язків та реалізації своїх прав. Більшість досліджених напрацювань вказували, що абсентеїзм є особливим типом поведінки особистості. Тому у роботі розглянуто політичний абсентеїзм з точки зору політичної та електоральної поведінки громадянина, спрямованої на реалізацію свого громадянського обов’язку та політичних прав..Розроблено загальну методологічну схему дослідження психологічних чинників схильності молоді до абсентеїзму. Дібрано відповідні методики. Зокрема була розроблена авторська анкета, що базувалась на принципах соціологічних, психологічних та політологічних опитувань.У ході дослідження були виявлені статистично значимі зв’язки між схильністю до абсентеїзму та такими характеристиками респондентів як основний рід занять, джерела доходу, зацікавленість у політичному житті, доступність необхідної інформації про кандидатів, їх партії, тези, програми і лозунги, довіра до церви, судів, Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента, досвід стикання з корупцією, а також рівнем загальної довіри до світу та суб'єктивної оцінки власної відповідальності. Було виявлено, що для молоді, схильної до абсентеїзму, характерними ознаками є вищий ступінь зайнятості (студенти, що працюють, а не лише навчаються), можливою є наявність неофіційних джерел доходів. При цьому, було виявлено, що у частини респондентів, схильних до абсентеїзму, може проявлятися певна життєва інфантильність (фінансова залежність від інших членів родини). Для таких молодих людей характерна більша у порівнянні з політично активними студентами, ступінь недовіри до соціально-політичних інститутів (церкви, судів, Кабінету Міністрів, Президента, Верховна Рада). На основі виявлених тенденцій були розроблені загальні рекомендації, спрямовані на подолання схильності до абсентеїзму у молоді як для політичних діячів, так і для осіб, які займаються освітою та вихованням підростаючого покоління.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Радкевич М. О. Психологічні особливості схильності молодих виборців до абсентеїзму : дипломна робота… магістр : 053 Психологія / Радкевич Маргарита Олегівна. - Київ, 2021. – 125 с.