Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти

Дата
2016
Автори
Шамраєва Валентина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено цілісному політичному дослідженню концепту стратегічне партнерство на прикладі еволюції українсько-американських міждержавних відносин. Робота ґрунтується на узагальненні концептуальних підходів до українсько американського стратегічного партнерства; систематизації існуючих теоретичних та концептуальних підходів до доктринального забезпечення українського напрямку зовнішньої політики США. На основі оцінки існуючих теоретичних моделей стратегічного партнерства запропоновано авторську модель, яка відповідає особливостям розвитку українсько-американських міждержавних відносин у постбіполярний період, а також розроблено їхню періодизацію; здійснено аналіз основних етапів еволюції українсько-американських міждержавних відносин у контексті формування стратегічного партнерства між Україною і США. У роботі виокремлено чинники, які визначають суперечливість процесу наповнення реальним змістом стратегічного партнерства в українсько-американських міждержавних відносинах; визначено перспективні напрямки розвитку стратегічного партнерства між Україною та США і розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації процесу наповнення українсько-американських відносин реальним змістом, який би відповідав проголошеному рівню стратегічного партнерства та адаптації його до особливостей сучасного міжнародного й безпекового становища України; окреслено можливості ефективного використання української діаспори США як важливого чинника оптимізації партнерських українсько-американських взаємин. Ключові слова: міжнародні відносини, стратегічне партнерство, українсько американські відносини, міждержавне співробітництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Шамраєва В. М. Взаємодія країн брікс у постбіполярному світі : структура, тенденції, перспективи : автореф. дис. ... д-р. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шамраєва Валентина Михайлівна - Київ, 2016. - 37 с.
Зібрання