Облік та аналіз в системі управління трудовими ресурсами підприємства

Дата
2022
Автори
Охрименко Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є обґрунтування особливостей обліку та аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві.Головною метою процесу управління трудовими ресурсами підприємства є формування, розвиток та реалізація кадрового потенціалу підприємства з найбільшою ефективністю. Тобто покращення роботи кожного працівника з метою найоптимальнішого використання ним власного трудового й творчого потенціалу. Для досягнення цієї головної мети реалізується низка завдань за допомогою спеціальних засобів та методів. Вимірювання і оцінка здійснюються за системою показників та індикаторів основних факторів трудових ресурсів, їх впливом на результативність та ефективність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Охрименко О.О. Облік та аналіз в системі управління трудовими ресурсами підприємства : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Охрименко Олена Олександрівна. - Київ, 2022. - 80 с.