Вплив школи та шкільного оточення на благополуччя підлітків

Дата
2022
Автори
Новаковська Маргарита Богданівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання дослідження за допомогою аналізу теоретичних вчень виявилено, що психологічне благополуччя визначається як прагнення до досконалості, що й відображає реалізацію людини як особистості, її життєвий потенціал та її власні життєві сенси. Розроблено теоретичну модель благополуччя учнів, що презентує: внутрішньо-особистісну сферу підлітка, сферу соціальнопсихологічних взаємин та мотиваційну сферу. Встановлено, що благополуччя − це системне утворення особистості підлітка, що визначає повну задоволеність життям. Складовими благополуччя є самореалізація, усвідомлена автономність, високий рівнь адаптації, відношення з навколишнім світом і взаємодія з людьми в ньому. Психологічні чинники представлено як систему суб'єктивних уявлень про власне «Я», готовності до соціальної взаємодії та ціннісносмислової сфери успішного життєутворення. У результаті емпіричного дослідження благополуччя підлітків встановлено максимальну роль наступних психологічних чинників: низький рівень загальної тривожності, високий рівень самоактуалізації та альтруїстичну емоційну спрямованість, комунікативний клімат усередині школи та всередині сім’ї. Тип спілкування з друзями та однокласниками та родичами впливають на благополуччя. У ході дослідження також було встановлено, що для учнів, які навчаються у загальноосвітніх школах у першу чергу благополуччя пов'язане зі ступенем адаптації до колективу та рівнем альтруїзму самої особистості (на скільки вона допомагає/хоче допомагати й бути корисною світові). Також у ході дослідження було виявлено зв’язок та закономірність між такими двома поняттями як благополуччя та щастя і як це впливає на підлітків.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
23 Соціальна робота , 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Новаковська М. Вплив школи та шкільного оточення на благополуччя підлітків : дипломна робота : 231 Соціальна робота / Новаковська Маргарита Богданівна. - Київ, 2021. -51 с