Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу

Дата
2016
Автори
Сорока Наталія Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну робота присвячено комплексному дослідженню особливостей міжнародно-правового захисту авторського права та організаційно-правових засад його забезпечення у Європейському Союзі. У роботі проаналізовано міжнародно-правові механізми захисту авторського права в рамках Європейського Союзу, їх співвідношення з універсальними механізмами в рамках ВОІВ та СОТ, а також виконання Україною міжнародних зобов’язань з імплементації актів ЄС з авторського права та суміжних прав. Зокрема, в роботі досліджуються особливості формування джерел авторського права ЄС, функціонування інституційного механізму захисту авторського права, зокрема діяльності Європейської Комісії і спеціальних агенцій ЄС. Особливу увагу приділяється дослідженню ролі практики Суду ЄС у формуванні європейських стандартів захисту авторського права. У дисертації також проаналізований обсяг міжнародних зобов’язань України, а також стан і перспективи співпраці України та Європейського Союзу у сфері захисту прав інтелектуальної власності в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На основі висновків міжнародних експертів сформовано рекомендації з приведення національного законодавства з авторського права у відповідність до норм права ЄС та реформування сфери інтелектуальної власності в Україні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Сорока Н. Є. Міжнародно-правовий захист авторського права в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.11 – міжнародне право / Сорока Наталія Євгенівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання