Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні

Дата
2016
Автори
Вікулова Альона Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розроблено організаційні заходи вдосконалення державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україні. Проаналізовано особливості комерціалізації інтелектуальної власності як економічної категорії та розкрито її роль у системі інноваційного розвитку національної економіки. Досліджено організаційні аспекти становлення державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності у провідних країнах світу. Виявлено сучасні тенденції, ризики та фактори впливу на комерціалізацію інтелектуальної власності в Україні. Аргументовано запровадження страхових заходів захисту ОПВ як провідного чинника активізації процесів комерціалізації інтелектуальної власності у національній економіці.Запропоновано матрицю вибору оптимального рішення щодо зниження ризику, пов'язаного з використанням об’єкта права інтелектуальної власності. Запропоновано теоретико-методичне забезпечення вибору інструментів державного регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності на основі багатофакторної стохастичної моделі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Вікулова А. О. Державне регулювання комерціалізацією інтелектуальної власності в Україн : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Вікулова Альона Олегівна. - Київ, 2016. – 21 с.
Зібрання