Український сокільський рух у Галичині (1890 – 1930-ті рр.)

Дата
2017
Автори
Папенко Євгеній Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню українського сокільського руху у Галичині 1890 – 1930-ті рр. В дослідженні аналізується діяльність сокільських організацій Австро-Угорської імперії у другій половині ХІХ ст. та їхній вплив на створення українського «Соколу». Проаналізовані причини створення сокільських товариств та вплив чеського й польського сокільства на зародження українського «Сокола». Розкрито вплив соціально-політичних процесів, які відбулись на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст., на зародження та розвиток сокільства. Наголошується, що українські «Соколи» виникаючи за чеським та польським зразком, від сусідніх народів запозичили лише назву та організаційну структуру. Розкрито структуру та організаційну будову українських сокільських товариств у Галичині наприкінці ХІХ – першій половині ХХ ст., досліджено гімнастично-спортивну, протипожежну, культурно просвітницьку і громадсько-політичну діяльність українського молодіжного товариства «Сокіл» у Галичині упродовж 1890-1930-х рр.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Папенко Є. М. Український сокільський рух у Галичині (1890 –1930-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 – історія України / Папенко Євгеній Миколайович. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання